Τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξετάσεων 3ης εβδομάδας

Τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξετάσεων 3ης εβδομάδας

Τροποποιημένο Πρόγραμμα Εξετάσεων 3ης εβδομάδας

Σημειώνεται ότι εάν κάποιοι φοιτητές δίνουν το μάθημα ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ-ΟΡΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ στην Πανεπιστημιούπολη 1 (11:30-14:00), μπορούν να προσέλθουν με κάποια καθυστέρηση στην εξέταση των ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΙ στην Πανεπιστημιούπολη 2, που αρχίζει στις 14:00. Έχει ειδοποιηθεί ο κ. Πνευματικός.