ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση για το εργαστήριο της Πειραματικής Αντοχής Υλικών θα πραγματοποιηθεί για όλα τα τμήματα συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν κατοχυρώσει βαθμολογία την Τετάρτη 26.06.2019 και ώρα 10-11:00 στις αίθουσες Β222 και Β223.

Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθούν τα ονόματα όσων θα έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση πλην των κατοχυρωμένων.

Εκ του εργαστηρίου