Ανακοίνωση για “Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων” και “Επιφανειακοί Φορείς”

Ανακοίνωση για “Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων” και “Επιφανειακοί Φορείς”

Την Τρίτη 14 Μαΐου 2019 τα μαθήματα “Στατική Ανάλυση Υπερστατικών Φορέων” και “Επιφανειακοί Φορείς” δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω ειλημμένων υποχρεώσεων του διδάσκοντα, που σχετίζονται με το νέο πρόγραμμα σπουδών.