Επικαιροποίηση Αντιστοιχίσεων Προγραμμάτων Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ-Α και ΠΑΔΑ

Επικαιροποίηση Αντιστοιχίσεων Προγραμμάτων Σπουδών Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΙ-Α και ΠΑΔΑ

Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται επειδή το τελευταίο διάστημα διατυπώνονται κάποιες ερωτήσεις από τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ Αθήνας σχετικά με τις αντιστοιχίες από το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών του ΠΑΔΑ.
 
Για το λόγο αυτό αναρτώνται και πάλι οι αντιστοιχίες των μαθημάτων με κάποιες επιπλέον διευκρινίσεις και επεξηγήσεις στη διεύθυνση: