Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού

Το μάθημα της <<Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Έργων Πολιτικού Μηχανικού>> του 8ου εξαμήνου θα πραγματοποιείται στην αίθουσα Β223.

 

Η Διδάσκουσα