Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία. Έναρξη μαθημάτων-Εγγραφές

Οικολογία και Περιβαλλοντική Χημεία. Έναρξη μαθημάτων-Εγγραφές

Τα μαθήματα αρχίζουν την Τρίτη 19/3 ώρα 9-11 στην Β222. Όσοι επιλέξουν το μάθημα καθώς και όσοι οφείλουν το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας παρακαλούνται να προσέλθουν για εγγραφή σε εργαστηριακό τμήμα την Παρασκευή 22/3 ώρα 9-13 στη Β215.