Εγγραφές στο Εργαστήριο Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών

Εγγραφές στο Εργαστήριο Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που θα παρακολουθήσουν το Εργαστήριο Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών να προσέλθουν για εγγραφή σε εργαστηριακό τμήμα την Τετάρτη 20/3/2019 και ώρα 11.00-13:00 στο Εργαστήριο Οπλισμένου Σκυροδέματος στην Π1.