ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο εργαστήριο παρακαλώ όπως ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:
 
Στον σύνδεσμο θα γίνονται δεκτές εγγραφές οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εώς και τις 22/03/19 και ώρα 22:00
 
Η τελική κατανομή σας θα ανακοινωθεί μετά το πέρας των εγγραφών
 
Σοφία Μεταξά