Ανακοίνωση για Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα (Δ’ Εξ.)

Ανακοίνωση για Οικονομοτεχνική Ανάλυση Έργων και Επιχειρησιακή Έρευνα (Δ’ Εξ.)

Την Τετάρτη 13/3 2019 (10:00 – 13:00) θα γίνει το πρώτο μάθημα (στη B221) και η εγγραφή για το εργαστήριο το οποίο αρχίζει την Πέμπτη 14/3 (θα γίνεται στη Β022).

Όλοι οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν γραφτεί στο e-Class του μαθήματος, για να μπορέσουν να ενταχθούν σε ομάδες.