Ενημέρωση για την τελική εξέταση Εργαστηρίου Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (12-14/2/2019)

Ενημέρωση για την τελική εξέταση Εργαστηρίου Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα (12-14/2/2019)

Η εξέταση στο μάθημα Μέθοδοι CAD σε Τεχνικά Έργα θα πραγματοποιηθεί 12-14/2/2019 (Τρίτη έως Πέμπτη) κατά τις ημέρες και ώρες του Μαθήματος στην αίθουσα Β015.

Ο Υπεύθυνος του Εργαστηρίου

Δρ. Εξαρχάκος Γεώργιος