ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 31/1/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ 31/1/2018

Το μάθημα της Αγγλικής Τεχνικής Ορολογίας δεν θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη31 /1 για τις ομάδες των 11-13 και 13-15 λόγω ασθενείας της διδάσκουσας. To μάθημα  θα αναπληρωθεί σε ημερομηνία που θα καθορισθεί κατόπιν συνεννόησης με τους φοιτητές.