Ανακοίνωση Eργαστήριο της Γεωλογίας Μηχανικού

Ανακοίνωση Eργαστήριο της Γεωλογίας Μηχανικού

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

Ανακοίνωση για τους φοιτητές των Τμημάτων της Τετάρτης (Εργαστηρίου Γεωλογίας Μηχανικού) και τους φοιτητές παλαιών εξαμήνων (Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας)

Ενημερώνονται οι φοιτητές των Τμημάτων της Τετάρτης 13.00-15.00 και 15.00-17.00 (Εργαστηρίου Γεωλογίας Μηχανικού) καθώς και οι φοιτητές παλαιών εξαμήνων (Εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας),  ότι το συμπληρωματικό εργαστήριο της «Γεωλογίας Μηχανικού»  θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019 από τις 14.00 έως τις 16.00 (Αίθουσα Β 225, 2ος Όροφος).

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα σχολιαστούν οι ασκήσεις και θα επιλυθούν απορίες για το σύνολο της ύλης του Εργαστηρίου.

17.01.2019

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Δρ. Δημήτριος Εμ. Αλεξάκης

Αναπληρωτής Καθηγητής