Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

Ανακοίνωση για την πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑ

Σας γνωρίζουμε ότι στην με αρ. 25/13.11.2018 συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής αποφασίστηκε, σχετικά με την πρακτική άσκηση (ΤΕΙ), ότι οι φοιτητές για να πραγματοποιήσουν την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση μπορούν να οφείλουν μέχρι τρία μαθήματα ειδικότητας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πρακτική άσκηση να πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και οι  ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν περάσει τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών τους.