Ανακοίνωση – Πολεοδομίας

Ανακοίνωση – Πολεοδομίας

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  –  ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  –  ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 «ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019

Υπεύθυνος μαθήματος:  Δρ Γιώργος Κ. Βαρελίδης, Καθηγητής

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ
 Οι φοιτητές εντάσσονται σε Τμήματα Θεωρίας (Τμήμα Τετάρτης και Τμήμα Πέμπτης), ανάλογα με τα αρχικά γράμματα του επωνύμου τους, όπως αναγράφεται στον Πίνακα 1 (Πανεπιστημιούπολη 2,  κτίριο Β,  2ος όροφος).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Κατανομή φοιτητών σε τμήματα παραδόσεων Θεωρίας στο μάθημα 5ου εξαμ. «Πολεοδομία και Στοιχεία Πολεοδομικού Δικαίου»

Αρχικά επωνύμου

Τμήμα

Αίθουσα

Ν  έως  Ω

Τετάρτη

Β 225 (αίθουσα Μεταπτυχιακού Προγράμματος)

Α  έως  Μ

Πέμπτη

Β 218

  •  Το πρώτο (εισαγωγικό) μάθημα θα γίνει:

Την Τετάρτη 24-10-2018 για το Τμήμα της Τετάρτης.

Την Πέμπτη 25-10-2018 για το Τμήμα της Πέμπτης.

 

23-10-2018

Ο υπεύθυνος του μαθήματος

Γιώργος Κ. Βαρελίδης