Υλοποίηση Νέου Ιστοτόπου του Τμήματος

Υλοποίηση Νέου Ιστοτόπου του Τμήματος

Εντός του μηνός Σεπτεμβρίου προβλέπεται να ολοκληρωθεί η υπηρεσία WordPress του ιδρύματος, οπότε θα μπορεί να ολοκληρωθεί και ο νέος ιστότοπος του Τμήματος μας ώστε να δοθεί προς χρήση με την έναρξη του νέου ακ. έτους. Μπορείτε να βλέπετε εδώ (civ.uniwa.gr) τη βασική του διάρθρωση καθώς αναπτύσσεται και συμπληρώνεται.

Πολλά στοιχεία μεταφέρονται από τους παλαιούς ιστοτόπους των δυο τμημάτων που ενώθηκαν, και είναι πιθανόν να είναι λάθος/παρωχημένα. Μπορείτε να στέλνετε τυχόν προτάσεις, διορθώσεις, μεταφράσεις, αλλά και νέο υλικό (βιογραφικά, εικόνες, περιγραφές εργαστηρίων, μαθημάτων, έρευνα, κλπ.) στο email: vmouss@teiath.gr.